GRIVA

Srpski
Otrovna i gorka romantika, urbana paorska seta, žestoka nežnost i presni rifovi, sitne tambure i režeće gitare novosadskih rokerskih dinosaurusa, povest su vremena kada se R’n’R svirao iz dubine duše, iz moranja i očaja, iz inata i za sitne pare. Podjednako ukorenjene u najboljoj tradiciji rokerskih balada i autohtonih panonskih bećaraca, pesme grupe Griva podsećaju na vreme i na generacije koje su stasavale izmedju pionirske marame i skojevske ozbiljnosti, na školskim priredbama, radnim akcijama, igrankama u seoskim domovima kulture, i očajnički bile željne razbarušenosti Zapada, novog i žestokog zvuka a opet prepoznatljivih motiva – na generacije koje su bile željne slobode. Tako rastegnuta izmedju ravničarske melanholije i tvrdog zvuka surovih gradskih kvartova, izmedju akustičkih balada i električnih gitara, izmedju istoka i zapada, izmedju lakog i teškog, prošlog i budućeg, muzika grupe Griva sluša se srcem. Sa glavom u oblacima i obe noge čvrsto na zemlji ovi urbani paori i danas duboko oru našu unutrašnju crnicu.
G. Bulatović

English
Poisoned and bitter romance, the peasant’s memory, strong tenderness, tiny tambourine and fierce guitars of the band Griva, dinosaurs of Rock an’ Roll from Novi Sad, are story of the time when Rock an’ Roll has been performed from the depth, from obligation and despair, from the spite and for small earnings. As a part of the greatest tradition of Rock an’ Roll ballads, the songs of band Griva remind us of the time and generations that has grown up in communism and despairingly needed the liberty of the western countries, a new fierce sound but again recognizable motives – generations that wanted liberty. Divided between the plain melancholy and hard sound of cruel urban suburbs between  acoustics ballades and electric guitars, the east and he west, light and heavy one, past and future music band Griva is listened whole-heartedly. With their heads up into the clouds and both legs firmly on the ground, these urban peasants even now deeply “mow” our birth-land.